Fundació Pere Tarrés  
   Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés
Inici | Castellano | Contacte | | Intranet

Programes comunitaris i de mediació | Mediació i resolució de conflictes

 

La mediació i la gestió alternativa de conflictes (GAC) parteix d’una visió positiva del conflicte mitjançant la qual es considera, que si bé, el conflicte és inherent a les relacions humanes, la manera d’abordar-lo pot ser transformadora i pacífica.

Des d’aquest punt de vista, els diferents projectes i serveis de mediació i resolució de conflictes cerquen generar entre les parts en conflicte, ja siguin persones o col•lectius, estratègies per fomentar el diàleg i la negociació, ensenyant a les parts a relacionar-se i a comunicar-se pacíficament a fi de resoldre els conflictes.

D’es d’aquesta perspectiva, s’entén que el conflicte pertany a les parts i són elles les que han de generar les opcions i alternatives per a resoldre la situació. Així, seran elles mateixes les que cerquin l’interès comú des de la perspectiva guanyar–guanyar.

D’aquesta manera s’ofereix a la ciutadania un espai on afrontar els seus conflictes de manera positiva, responsabilitzant-la de les seves pròpies decisions i prevenint un enfocament negatiu de futures desavinences comunitàries. Entesa com a eina de comunicació i de transformació, la mediació esdevé una eina per a la millora de la cohesió social i la convivència, ja que utilitza tècniques que ajuden a treballar l’empatia, la corresponsabilització i el diàleg.

 

Serveis de Mediació

Els Serveis de Mediació es defineixen com uns serveis municipals, universal, públic i gratuït, facilitador d’espais per a poder gestionar de manera conciliadora i dialogada aquelles situacions de conflicte que solen generar malestar.

Aquest procés s’adapta i s’ajusta a les característiques individuals com a les particularitats de cadascun dels usuaris/es, per tal de generar respostes més acurades i eficients en relació al conflicte o conflictes que preocupen.

Els objectius d’un Servei de Mediació poden ser el següents:

  • Abordar els conflictes entre ciutadans que es generen en una societat amb constants canvis culturals i socials, amb propostes alternatives per a la resolució dels problemes que afecten la convivència. Aquestes volen promoure la implicació activa, el compromís i la responsabilització de la ciutadania en la gestió dels seus conflictes.
  • Promoure la responsabilitat social i la capacitat de gestionar conflictes per part de la comunitat.
  • Facilitar la transformació dels conflicte vers situacions més cooperatives que contribueixen a la convivència i la cohesió social.

 

Programes de mesures alternatives

Els programes de Mesures Alternatives s’emmarquen dins d’aquests Serveis i consisteixen en oferir la mediació com a alternativa al procés sancionador generat per l’incompliment de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana i per les infraccions administratives pel consum en llocs, vies, establiments o transports públics, així com la tinença il•lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques i l’abandonament d’estris o instruments utilitzats per el seu consum.

Amb l’acompanyament del mediador/a, es dissenya amb l’usuari/a un projecte educatiu personalitzat amb l’objectiu de prendre consciència de la situació, definint accions adreçades a la capacitació de la persona i també en benefici a la comunitat.

Exemples:

  • SMMC de Sant Boi de Llobregat
  • SMMC de Rubí

 

Mediació comunitària

Els projectes i serveis de mediació comunitària tenen com a objectiu la millora de la convivència social mitjançant la facilitació d’eines per a la gestió pacífica dels conflictes públics. Així, en aquests serveis cobra especialment importància la detecció pro activa i preventiva dels conflictes que es puguin generar en els barris de intervenció, reduint l’escalada de conflictes, rebaixant tensions i impulsant projectes preventius que sensibilitzin envers una forma pacífica d’abordatge dels conflictes, tot coresponsabilitzant a les parts, i a la comunitat en general, en la gestió dels propis conflictes.

Exemple:

Serveis de intervenció per la Convivència a l’Espai Públic del Besòs

Els conflictes atesos al Servei d’Intervenció per la Convivència en l’Espai Públic del Besòs són fonamentalment aquells relacionats amb la convivència que es donen a l’espai públic. Exemples:  mal ús dels espais de joc dels parcs públics, ús intensiu d’alguns espais públics com ara places que dificultin la utilització del mateix per col•lectius diversos, disputes pels diferents usos d’aquests espais, baralles, trencament de mobiliari urbà, sorolls molestos, brutícies derivades de comerços d’alimentació, etc. problemes de relació entre el veïnat i un espai de culte.

 

Programes de suport  a comunitats de veïns

Un dels principals espais de convivència i allà on s’articula la nostra vida quotidiana és la comunitat de veïnatge. És l’espai en el que vivim i en el que generem relacions socials amb els veïns i veïnes. En tant, és un espai de relació també és un espai on es poden generar múltiples conflicte de convivència. Els programes de suport a les comunitats de veïnatge van encarats a oferir als veïns i veïnes eines que facilitin la construcció de ciutadania, ja sigui des de l’acompanyament a la constitució de comunitats de veïns, informació o coneixements en relació al civisme. Alhora, oferir acompanyament pel que fa a la resolució en possibles conflictes de convivència o derivacions en el cas de deteccions de situacions



© Fundació Pere Tarrés | Avís legal | Mapa de la web | Accessibilitat | Contacte

Segueix-nos:

Facebook Fundació Pere Tarrés Twitter Fundació Pere Tarrés Youtube Fundació Pere Tarrés Flickr Fundació Pere Tarrés RSS Fundació Pere Tarrés Linkedin Fundació Pere Tarrés Slideshare Fundació Pere Tarrés Blog Fundació Pere Tarrés Instagram Fundació Pere Tarrés



Fundació Pere Tarrés | Numància 149 - 151 | 08029 | Tel. 93 430 16 06 | Fax 93 419 62 68 | fundacio@peretarres.org